top of page

zásady ochrany osobných údajov

Mediina Care plus sp.z o.o. rešpektuje súkromie používateľov používajúcich webovú stránku v súlade so zákonom z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 101, položka 926 v znení neskorších predpisov).

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane vašich údajov, prečítajte si nasledujúce informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov:

 

1. Používanie webovej stránky predstavuje súhlas so zásadami ochrany osobných údajov.

 

2. Informácie získané pri používaní webovej stránky môžu zahŕňať:

 

Informácie v protokoloch servera – naše servery automaticky zaznamenávajú údaje, ako je požiadavka na stránku odoslaná používateľom, dátum a čas požiadavky, typ prehliadača, jazyk prehliadača, typ operačného systému, IP adresa (IP adresa – každý počítač pripojený k internetu má pridelené jedinečné číslo, t. j. IP adresu).

 

Cookies (tzv. cookies) - malé textové súbory odosielané webovou stránkou navštívenou používateľom internetu do zariadenia používateľa internetu (počítač, smartfón a pod.).

 

Súbory cookie používame na: uľahčenie používania webových stránok používateľom (súbory cookie rozpoznávajú zariadenie používateľa a správne zobrazujú webovú stránku, prispôsobenú jeho individuálnym potrebám), a na vytváranie anonymných štatistík webových stránok – vďaka tomu lepšie porozumieme očakávaniam našich používateľov a vyvíjať webovú stránku, aby sa uľahčil prístup k najčastejšie vyhľadávaným informáciám (napr. analýzou dopytov vyhľadávacích nástrojov).

 

Webové prehliadače zvyčajne štandardne umožňujú ukladanie súborov cookie do zariadenia používateľa. Používatelia internetu však môžu súbory cookie spravovať sami, napríklad ich zablokovať výberom možnosti odmietnutia súborov cookie vo svojom prehliadači. To však môže viesť k tomu, že niektoré funkcie webových stránok nebudú správne fungovať.

 

3. Vlastníkom webovej stránky je Mediina Care plus sp. z o.o. – so sídlom vo Varšave – všetky údaje sa zhromažďujú pomocou vhodných opatrení na ochranu dôvernosti, integrity a bezpečnosti informácií.

 

4. Zhromaždené údaje sa používajú na poskytovanie špecifických služieb našim používateľom a na administratívne a štatistické účely.

 

5. Aby sme zhromaždené údaje účinne chránili, chránime ich pred neoprávneným prístupom tretích strán a kontrolujeme naše spôsoby zhromažďovania, uchovávania a spracovania informácií.

 

6. Nezodpovedáme za zásady ochrany osobných údajov webových stránok, na ktoré sa odkazuje na našej webovej stránke. Preto vám po návšteve týchto webových stránok odporúčame prečítať si pravidlá, ktoré tam platia.

 

7. V prípade zmien našich zásad ochrany osobných údajov budú tieto bezodkladne aktualizované.

bottom of page